Top

Účtovníctvo a mzdy

 • Kompletné vedenie účtovníctva
 • Vypracovanie priznaní k DPH a dani z príjmu
 • Vypracovanie ročnej účtovnej závierky (Súvaha, výkaz ziskov a strát, výročná správa)
 • Pravidelné výstupy z účtovníctva
 • Vypracovanie interných smerníc
 • Vrátenie DPH a spotrebnej dane z krajín EU
 • Výkazy do poisťovní a pre daňový úrad
 • Prihlásenie zamestnancov do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Výpočet miezd a príprava hromadných platobných príkazov
 • Poskytnutie informácií o možnostiach podpory investície – investičné stimuly, fondy Európskej únie
 • Vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančných zdrojov
 • Komunikácia s príslušnými inštitúciami
 • Asistencia pri získaní úveru
 • Poradenstvo pri najvhodnejšom spôsobe financovania investície
 • Asistencia pri vybavení leasingu

Kontakt

CIBS SLOVAKIA
CIBS s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
ID: 36 664 286
www.cibs.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 41898/B

Juraj Gerberi
project department
Tel.: 00421 908 984 538
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: gerberi@cibs.sk

Andrea Gerberi
financial department
Tel.: 00421 908 999 924
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: andrea.gerberi@cibs.sk
CIBS CZECH REPUBLIC

CIBS CZ s.r.o.
Kamenická 656/56
17000 , Praha 7
Česká republika
IČO: 24 170 488
www.cibscz.cz
Juraj Gerberi

project department
Tel.: 00421 908 984 538
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: gerberi@cibs.sk
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Referencie

Naším najväčším úspechom sú referencie našich spokojných klientov, ktorí s nami úspešne zveľaďujú svoje obchodné aktivity už niekoľko rokov. Kvalita našich služieb a “Word of Mouth“ je základom nášho úspešného marketing. Prosím informujte sa o nás na trhu a to vás zaručene presvedčí o našich kvalitách.