Top

Zakladanie a správa spoločností

 • Založenie spoločností podľa špecifikácií klienta
 • Poradenstvo pri výbere právnej formy
 • Vypracovanie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy, stanov a všetkých potrebných dokumentov
 • Zabezpečenie právnych a notárskych služieb
 • Ohlásenie živnosti, vybavenie živnostenského listu, koncesie
 • Zápis spoločnosti do Obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov, DPH
 • Asistencia pri otváraní bankových účtov spoločnosti, pomoc pri výbere banky
 • Zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
 • Vyhľadanie vhodných administratívnych priestorov pre registráciu sídla
 • Vypracovanie nájomnej zmluvy
 • Vypracovanie analýz, sektorových štúdií podľa potrieb klienta, monitoring trhu, analýza obchodných príležitostí
 • Vyhľadanie pozemkov
 • Vyhľadanie budov na prenájom / predaj
 • Asistencia pri rokovaniach s vlastníkmi
 • Realizácia kúpnopredajných zmlúv
 • Vyhľadanie obchodných partnerov, subdodávateľov, atď.
 • Pomoc pri zakladaní spoločných podnikov, prevode obchodných podielov
 • Vyhľadanie kvalifikovaných zamestnancov podľa potrieb klienta
 • Zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi
 • Realizácia účtovníctva pre klienta
 • Zabezpečenie mzdovej agendy a spracovanie miezd
 • Zabezpečenie právnických, daňových a iných služieb
 • Vypracovanie zmlúv a iných právnych dokumentov
 • Organizovanie valného zhromaždenia a služby súvisiace s jeho uskutočnením
 • Zaistenie notárskych služieb
 • Služby súvisiace so zápisom zmien spoločnosti do obchodného registra
 • Sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb
 • Pre zahraničných zamestnancov/konateľov zabezpečíme všetky potrebné záležitosti
 • Zastúpenie klienta v komunikácii s úradmi, riešenie prípadných problémov
 • Vyriešenie daňovej problematiky zahraničných konateľov a zamestnancov
 • Vyriešenie problematiky sociálneho, zdravotníckeho poistenia
 • Zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb
 • Relokačné služby pre cudzincov
 • Vyhľadávanie zamestnancov na pozíciu vodiča MKD
 • Realizovanie pracovných pohovorov na základe požiadaviek klienta

Kontakt

CIBS SLOVAKIA
CIBS s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
Slovenská republika
ID: 36 664 286
www.cibs.sk
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 41898/B

Juraj Gerberi
project department
Tel.: 00421 908 984 538
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: gerberi@cibs.sk

Andrea Gerberi
financial department
Tel.: 00421 908 999 924
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: andrea.gerberi@cibs.sk
CIBS CZECH REPUBLIC

CIBS CZ s.r.o.
Kamenická 656/56
17000 , Praha 7
Česká republika
IČO: 24 170 488
www.cibscz.cz
Juraj Gerberi

project department
Tel.: 00421 908 984 538
Fax: 00421 2 5556 9862
e-mail: gerberi@cibs.sk
KONTAKTNÝ FORMULÁR

Referencie

Naším najväčším úspechom sú referencie našich spokojných klientov, ktorí s nami úspešne zveľaďujú svoje obchodné aktivity už niekoľko rokov. Kvalita našich služieb a “Word of Mouth“ je základom nášho úspešného marketing. Prosím informujte sa o nás na trhu a to vás zaručene presvedčí o našich kvalitách.